The GEF Small Grants Programme

in Uzbekistan

БОШҚАРУВ

ирригатсия ва мелиорациянинг замонавий усуллари, сув ресурсларини минимал истеъмол қиладиган қурғоқчил зоналарда деҳқончилик қилиш усуллари тўғрисида

Ушбу нашрда суғориш пайтида сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш бўйича илғор тажрибалар, тупроқ намлиги ва механик таркибини ўрганиш, дала ва инструментал усуллар (тенсиометрлар, босим камераси) ёрдамида суғориш диагностикаси, шунингдек, сиртни тозалаш техникаси ва технологияси кўрсатилган. суғориш. Суғориш жараёнида тупроқда ва ўсимликларда содир бўладиган жараёнларни очиб бериш учун тупроқдаги намликнинг ҳаракатланиши, ўсимликлар ривожланишининг муҳим босқичлари, дала усуллари ёрдамида суғориш вақтини диагностика қилиш бўйича мисоллар келтирилган.
Қўлланма фермерлар учун суғориш техникасини такомиллаштириш, суғориш сувидан тежамкор ва унумли фойдаланиш, шунингдек, экинлар ҳосилдорлигини ошириш бўйича кўргазмали материал бўлиб хизмат қилади.

Нашр Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Тараққиёт Дастури (БМТТД), Глобал экологик фонд (ГЕФ) ва Ўзбекистон Республикаси ҳукуматининг “Қорақалпоғистон ва Қизилқум чўлидаги деградатсияга учраган ерларда экотизим барқарорлигига эришиш” қўшма лойиҳаси доирасида тайёрланган. ”

Юклаб олиш қўлланмаси (ҳажми 2 МБ)